НАШИОТ ТИМ

Тимот на Филозофски Филмски Фестивал 2016 заедно со волонтерите

ОРГАНИЗАЦИСКИ ОДБОР:

  • Ана Дишлиеска-Митова, директор на фестивалот
  • Љупчо Митковски, шеф на финансии
  • Кирил Трајчев, селектор на долгометражни филмови
  • Ана Опачиќ, селектор на кратки филмови и координатор на работилници
  • Дејан Здравков, модератор на дебати
  • Марко Касапов, координатор на едукативна програма
  • Максим Никифоровски, координатор на волонтери
  • Миранда Фејзулаху, координатор за сместување
  • Јован Малевски, технички директор
  • Вера Хаџи-Пуља, соработник

ОСНОВАЧИ: Ана Дишлиеска Митова и доц. д-р Јасмина Поповска

Поранешни членови на ОO на Филозофскиот Филмски Фестивал: доц. д-р Јасмина Поповска, д-р Мартин Поповски, Стефан Палитов, Тијана Петковска, Јован Јовановски и Магдалена Аврамовска.