Соработници

Фестивалот е поддржан од:

AFSM_LogoMK-01
SKOPJE_GRB Color

Доколку сте заинтересирани да го подржите Фестивалот, контактирајте не преку официјалната
e-mail адреса на Филозофскиот Филмски Фестивал: contact@philosophicalfilmfestival.mk.