Средношколска видео лектира и посета на Кинотеката (07.04)