3 ДЕН – Излагање на Наум Трајановски, докторанд (11.05)